ZO HELP JE ANDEREN MET VERANDEREN

Gastblog van Anneke

Als íets frustrerend is voor veel Multipotentialites, dan is het wel dat hun werkomgeving niet altijd zo veranderingsgericht is als zijzelf. 

Zeg zelf: hoe vaak is het jou niet overkomen dat je enthousiast een nieuw idee of een nieuwe invalshoek over de bühne brengt en je ontvangt ófwel een rij blanco gezichten ófwel een stortvloed aan redenen waarom dit idee niet goed/niet passend/passé/te duur/tijdrovend/enz. is?
“ZO HELP JE ANDEREN MET VERANDEREN” verder lezen